rdx token
 
 

Wypożyczalnia rowerów

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW SALONU ROWEROWEGO - DO WGLĄDU W SIEDZIBIE FIRMY RODEX, w Radomiu przy ul. Wierzbickiej 26/44.

CENNIK
    * jedna godzina ? 5 zł
    * cztery godziny ? 10 zł
    * osiem godzin ? 15 zł (przez ?osiem godzin? rozumie się okres pracy Salonu Rowerowego Rodex czyli od godz. 9 do 17 w dniach 1 listopada ? 31 marca oraz od godz. 10 do 18 w dniach 1 kwietnia ? 31 października)
    * doba ? 15 zł
    * tydzień ? 80 zł
    * transport roweru w jedna stronę (do lub od klienta) ? 25 zł

INFORMACJE DODATKOWE
    * Adres Wypożyczalni: 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 26/44.
    * Godziny pracy Wypożyczalni: od 1 listopada do 31 marca ? godz. 9-17; od 1 kwietnia do 31 października ? godz. 10-18.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług,
             życzymy miłej i bezpiecznej jazdy

          *           *           *

UMOWA WYPOŻYCZENIA ROWERU

Zawarta w dniu ...................., w Radomiu, pomiędzy firmą RODEX sp. jawna Sławomir Byzdra, Szymon Pyrka, 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 26/44 zwaną dalej WYPOŻYCZALNIĄ, i .................., telefon: ............., legitymującym się ............, seria ..............
numer..................., oraz drugim dokumentem tożsamość............., seria..........., numer..........., zamieszkałym..................,
zwanym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM
.
            
Wypożyczalnia wypożycza Wypożyczającemu rower marki:...............

Rower zostaje przekazany Wypożyczającemu w dniu .......... o godz..................
Rower zostanie oddany do Wypożyczalni  w dniu .............. do godz ................

Do zapłaty: ..................

Wypożyczający pozostawił w depozycie Wypożyczalni kaucję w wysokości 150 zł.

UWAGA! Opłatę za wypożyczenie roweru i kaucję można uiścić kartą płatniczą.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
Podpis Wypożyczajacego

Podpis przedstawiciela Wypożyczalni